Humanitas TransSupport

Hulpverlening aan Transgenders

Transgenderkoor, Transkoor010, opgericht door TransSupport

In april 2016 is TransSupport begonnen met het opzetten van een transgenderkoor. Inmiddels bestaat het koor uit een groep van twintig enthousiaste koorleden die een stem geven aan transgenders in Rotterdam. Wekelijks wordt er met veel enthousiasme gerepeteerd. Zingen is immers een hele geschikte manier om uiting te geven aan je gevoelens. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren dirigent en logopediste.

Citaten van deelnemers: “Ik heb altijd al willen zingen en lid willen zijn van een koor waar ik me veilig genoeg voel om mezelf te uiten”, “Ik vind zingen geweldig”, “Ik schaam mij voor mijn stem, daarom durf ik mij niet bij een ander koor aan te melden”.

Wij roepen iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt op om met ons mee te denken over mogelijkheden van financiering en/of sponsormogelijkheden. Misschien ken je een bedrijf dat het koor zou willen sponsoren? En wij zijn ook nog op zoek naar een bekende Nederlander die zich als ambassadeur aan het koor zou willen verbinden. Misschien heb je contacten op dat terrein? Kortom alle ideeën en tips die er toe bij kunnen dragen om het koor tot een succes te maken zijn van harte welkom.

Het Transkoor010 is ontstaan vanuit TransSupport. Om je aan te melden voor het koor kun je mailen naar transkoor010@gmail.com of bellen met 010-236 52 12. Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Ook is er op de Facebookpagina van het koor meer informatie te vinden zoals bijvoorbeeld open repetities en optredens.

Het Transgenderkoor heeft een eigen Facebookpagina op www.facebook.com/transsupportkoor

   

Schuiven naar boven