Humanitas TransSupport

Hulpverlening aan Transgenders

Gender*
De persoonlijke en sociale status als man of vrouw waarmee men zich vereenzelvigt.

Genderdysforie*
Incongruentie tussen de genderidentiteit en de toegewezen sekse die leidt tot onvrede.

Genderidentiteit*
Het concept dat iemand van zichzelf heeft als man of vrouw en het gevoel van tevredenheid met de eigen gender.

Transgender*
Paraplubegrip voor iedereen die zichzelf, op welke manier dan ook, laat zien of voelt als lid van de andere sekse dan hoe hij of zij geboren is.

Transgenderisme*
Personen die mannelijke en vrouwelijke identiteitskenmerken combineren. Zij wensen soms een (gedeeltelijke) aanpassing van lichaamskenmerken door middel van hormonen en/of chirurgie.

Transitie*
Het proces waarin een persoon sociaal en/of juridisch omschakelt van een mannelijke genderrol naar een vrouwelijke of omgekeerd, vaak gepaard met hormonale behandeling en eventueel chirurgische ingrepen.

* Bron:
T’Sjoen, G., Trotsenburg, M. van, & Gijs, L. (2013). Transgenderzorg. Leuven/Den Haag: Acco.

Schuiven naar boven