Humanitas TransSupport

Hulpverlening aan Transgenders

Gezocht: Begeleider Groepsbijeen- komsten (op vrijwillige basis)

Voor de afdeling ‘TransSupport en LHBI+Support’ zijn wij op zoek naar:

Begeleider Groepsbijeenkomsten (op vrijwillige basis)

De afdelingen TransSupport en LHBI+Support bieden gespecialiseerde hulpverlening op het gebied van seksuele- en genderdiversiteit door middel van individuele begeleiding en gespreksgroepen. LHBI+Support valt, samen met TransSupport en de Roze salon voor ouderen, onder de paraplu van het Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel (ESSM) van Stichting Humanitas. Onder het ESSM vallen tevens het Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW), het informatie- en dienstencentrum voor en door sekswerkers Door2Door en opvangvoorzieningen voor slachtoffers van mensenhandel.

Als ‘begeleider groepsbijeenkomsten’ zal jij samen met een beroepskracht zorg dragen voor het organiseren en het leiden van de gespreksgroepen die aan cliënten worden aangeboden. Je zal samenwerken met de beroepskrachten uit ons klein, maar gezellig team. Op het moment zijn er 7 verschillende groepen die elk 1 keer per maand worden georganiseerd. Enige ervaringsdeskundigheid met betrekking tot seksuele- en/of genderdiversiteit en/of het begeleiden van groepen is een pré.

Wij vragen van een begeleider groepsbijeenkomsten:
• Betrokkenheid bij mensen in het algemeen en bij LHBTI+ personen in het bijzonder
• Creatief van geest
• Het organiseren en begeleiden van groepsbijeenkomsten op locatie
• Zelfstandigheid, betrouwbaarheid en discretie
• Onderschrijven van de missie en visie van Stichting Humanitas
• Bereidheid tot het werken in de avonduren

Wij bieden onze vrijwilligers:
• Training, intervisie en begeleiding
• Onkostenvergoeding
• Aansprakelijkheidsverzekering

Het werkgebied:
Humanitas Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel

Informatie & Aanmelden:
TransSupport en LHBI+ Support. Tel: 010-2365212. E-mail: transsupport@stichtinghumanitas.nl

Schuiven naar boven